Huisaanpassingen voor mensen met een beperking

Wanneer je leeft met een fysieke beperking, heeft dit soms serieuze implicaties voor de dagelijkse gang van zaken. Wanneer rondbewegen geen vanzelfsprekend is zijn er doorgaans aanpassingen nodig in het dagelijks leven. Niet alleen voor vervoer naar bijvoorbeeld werk of studie, maar ook thuis.

We bespreken vijf huisaanpassingen die mogelijk zijn om een woning goed bewoonbaar te maken voor iemand met een fysieke beperking. Uitgangspunt is hierbij een beperking die lopen moeilijk of onmogelijk maakt.

1. Elektronische deur

Met een elektrische deur kan de voordeur, maar soms ook andere deuren in huis, elektronisch op afstand geopend en gesloten worden. Dit kan bijzonder prettig zijn voor mensen die slecht ter been zijn, waarbij een deur openmaken of naar de voordeur lopen een serieuze opgave is.

Bij een elektronische voordeur wordt meestal ook direct een camera geïnstalleerd. Wordt er aangebeld, dan kan de bewoner bijvoorbeeld via een tablet zien wie er voor de deur staat. Dit is beter voor (het gevoel van) veiligheid, omdat je zo niet hoeft te gokken of de juiste persoon wordt binnengelaten.

2. Drempelhulp

Een drempelhulp is één van de meest voorkomende huisaanpassingen voor mensen met een fysieke beperking. Een drempelhulp is in feite een kleine oprijheuvel, zodat je niet over een drempel hoeft te gaan met een rollator, scootmobiel of rolstoel.

Een drempelhulp heeft doorgaans een ondergrond die de grip verbeterd en kan stevig bevestigd worden aan de grond. De installatie is vrij simpel en wordt vaak door het verkopende bedrijf uitgevoerd. Een drempelhulp voor een scootmobiel is altijd breed genoeg om comfortabel over de drempel te kunnen rijden, zonder een harde rand van de drempel.

3. Steunbeugels

Steunbeugels worden net als drempelhulpen bijzonder vaak geïnstalleerd in Nederlandse huizen. Beugels kunnen bijvoorbeeld bevestigd worden bij deuren, in de badkamer, het toilet en naar het bed. 

Mensen die niet stabiel zijn en waarbij vallen een reëel gevaar vormt, kunnen zich vasthouden aan de beugels en zo makkelijker door het huis bewegen.

4. Traplift

Een traplift is een aanpassing die een grotere investering vergt, maar het wel mogelijk maakt om in een huis te (blijven) wonen met meer dan één verdieping. Dit geeft mensen met een fysieke beperking veel meer woonmogelijkheden en kan blijven wonen op dezelfde plek eenvoudiger maken.

Een traplift kan, wanneer er voldoende ruimte is, ook geïnstalleerd worden in een trapgat waar een bocht in zit.

5. Lichtschakelaars op zithoogte

Wanneer iemand (grotendeels) gebonden is aan een rolstoel, kunnen lichtschakelaars zich op een te hoog niveau bevinden om comfortabel te gebruiken.

Het is in dergelijke gevallen mogelijk om lichtschakelaars te verplaatsen naar zithoogte, zodat op een veilige, comfortabele manier het licht aan- en uitgezet kan worden.