ptss
Medisch

PTSS; wat is het en waardoor wordt het veroorzaakt?

Posted On juli 1, 2020 at 1:14 pm by / No Comments

De afkorting PTSS staat voor Posttraumatische Stressstoornis. Dit zegt in feite al wat het is: je lijdt aan stress en andere emotionele problemen als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Dit kunnen gebeurtenissen van allerlei aard zijn. Oorlogsgeweld en natuurrampen zijn bekende voorbeelden, maar in Nederland komen deze beide facetten gelukkig zelden voor. Andere nare gebeurtenissen als verkeersongelukken, fysieke mishandelingen en seksueel misbruik – tot verkrachting aan toe – komen helaas wél voor in Nederland. Een persoon die dit heeft meegemaakt loopt hoe dan ook het risico PTSS op te lopen. Dit kan kort na de gebeurtenis zijn, maar soms ontwikkelt het zich ook pas later. Hieronder lees je waar je een PTSS aan kunt herkennen. 

ptss

Symptomen van PTSS

Mensen met PTSS ervaren vaak gevoelens van angst en spanning, ook als een situatie daar helemaal niet om vraagt. Verder merken mensen met deze stoornis vaak dat ze de traumatische gebeurtenis keer op keer herbeleven, niet zelden ook in hun dromen. Daarentegen kan het ook zo zijn dat je bepaalde delen van de gebeurtenis je überhaupt niet kunt herinneren; dit terwijl je niet bewusteloos was. Wat we verder regelmatig zien bij mensen met PTSS is dat ze een depressieve indruk kunnen maken. Dit uit zich in het vermijden van activiteiten en sociale contacten. De nog altijd aanwezige angsten brengen iemand met PTSS dus steeds verder in een isolement. Herken je dit bij jezelf of bij een persoon om wie je geeft? Een bezoek aan de huisarts en vervolgens een specialist is dan zeer aan te raden.

ptss